Наші аспіранти в одному з найбільших університетів Швеції

Участь у програмах академічної мобільності це чудовий досвід та джерело можливостей як для викладачів, так і для студентів та аспірантів. Налагодженість процедур міжнародних обмінів з іноземними університетами, підтримка міжнародної академічної активності учасників навчального процесу та науковців у Сумському державному університеті забезпечують широкі можливості щодо інтеграції у світовий науковий простір. Вже майже пів року аспірант кафедри морфології Вячеслав Ілляшенко, який навчається за освітньо-науковою програмою «Біологія», разом з колегами по аспірантурі, проходить стажування в Університеті м. Умео (Швеція). Він залучений у ряді досліджень, що виконуються у наукових лабораторіях цього університету в рамках сучасних наукових напрямків у галузі експериментальної біології. Така можливість з’явилась завдяки розвинутому партнерству України та Європейського Союзу і активній участі СумДУ в Програмі Erasmus+, яка на сьогодні відзначається більшою інклюзивністю, диджиталізацією та екологічністю.