ЗАВІДУВАЧка КАФЕДРИ

Кафедра морфології

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Завідувачка кафедри

bumeister

Бумейстер Валентина
Іванівна

Посада: завідувачка кафедри
Науковий ступінь: доктор біологічних наук
Учене звання: професор
Викладає: анатомію людини
Scopus Author ID56031354800

Бумейстер Валентина Іванівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри

У 1992 році закінчила природничий факультет Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Біологія та хімія». 

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, з 2010 року – доктор біологічних наук, з 2012 року – професор.

Трудова діяльність: 1992–2016 роки – старший лаборант, асистент, доцент, професор кафедри нормальної анатомії людини з курсом  топографічної анатомії та оперативної хірургії Медичного інституту Сумського державного університету; з 2016 року по теперішній час – завідувач кафедри морфології Сумського державного університету.

Наукові інтереси: екологічна та функціональна морфологія, біологія розвитку.