ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ

Кафедра морфології

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАША ІСТОРІЯ

Історія кафедри починається з відкриття в 1992 році на базі Сумського фізико-технологічного інституту медичного факультету (наказ про відкриття факультету за № 109 від 15 червня 1992 року). На той час вона мала назву “Кафедра анатомії людини, гістології, топографічної анатомії та оперативної хірургії”. На завідування кафедрою було запрошено доктора медичних наук Шевченко Олену Олександрівну, ученицю провідного українського анатома І. І. Борика. Навчальний процес на кафедрі розпочався з жовтня 1992 року. Практичні заняття з анатомії людини вели лікарі м. Суми Волков С. В. та Петренко В. П. На викладання гістології з м. Чернівці було запрошено кандидата медичних наук, доцента Мардар Г. І. Практичні заняття проводили лікарі Бєлих Т. П. та Крупська С. І. Навчальні кімнати, кабінети викладачів, підсобні приміщення кафедра отримала на ІІІ та IV поверхах теоретичного корпусу. З листопада 1992 року до викладання анатомії людини було залучено кандидатів медичних наук Сухарєва А. Б. та Бинду Т. П. Медичні ВНЗ України передали до факультету підручники, методичні розробки та посібники до практичних занять, препарати кісток, таблиці та муляжі. В кінці листопада на кафедру з м. Полтави було запрошено доцента Устянського О. О. Разом з ним на кафедру прибула його приватна колекція препаратів кісток, вологі препарати внутрішніх органів та препарати ЦНС (спинний і головний мозок), відпрепароване фізичне тіло, муляжі, таблиці та інші наочні посібники. На кінець 1992 року на кафедрі працювали: д. мед. н. Шевченко О. О., доц. Устянський О. О., доц. Мардар Г. І., ас. Волков С. В., ас. Петренко В. П., к. мед. н. Сухарєв А. Б., к. мед. н. Бинда Т. П., зав. музеєм Цибуков І. Т., ст. лаб. Полякова В. І., препаратори Шерстюк С. А. та Рябоконь С. В., лаборант Говорова Ж. В. На той час доводилось проводити методичні навчальні наради з викладачами по роз`ясненню складних питань викладання розділів “спланхнологія”, “ЦНС” та інших. Паралельно з організацією навчального процесу розпочав роботу студентський науковий гурток та група по виготовленню навчальних анатомічних препаратів. З паталогоанатомічним відділення обласної лікарні уклали угоду на постачання комплексів внутрішніх органів. Велась підготовка до переходу кафедри в новий морфологічний корпус, який готували будівельники до введення в експлуатацію. Для цього на компресорному заводі об`єднання ім. Фрунзе замовили з нержавіючої сталі ванни для зберігання фізичних тіл та ванни для зберігання органів. Креслення цих ванн розробили самостійно. З будівельниками узгоджувався проєкт трупосховища. На Сумському художньо-виробничому комбінаті замовили портрети провідних вчених-анатомів та триптих “Анатомія фундамент медицини”. Для обладнання секційних залів і трупосховища було завезено 6 типових секційних столів. В об`єднанні “Фармація” придбали лабораторний посуд, музейні банки, формалін та інші матеріали і реактиви. На об`єднанні “Селмі” інститут придбав для кафедри та факультету в цілому 2 електронних мікроскопи, 2 ультрамікротоми та 2 ВУП(и). Отримали також обладнання для фотолабораторії. Але основним напрямком діяльності колективу кафедри залишався навчальний процес.

Потрібно віддати належне цілеспрямованості та наполегливості студентів в опановування знаннями. До пізнього вечора на кафедрі студенти вивчали препарати, готували таблиці, нові навчальні препарати з органів, що поступали з патологоанатомічного відділення. Для приймання першого державного екзамену, що на той час проводився влітку, було створено державну екзаменаційну комісію. Головою комісії було призначено хірурга, професора Кононенка Миколу Григоровича. До складу комісії ввійшли проф. Шевченко О. О. (екзаменатор), доц. Устянський О. О. (екзаменатор), проф. Назар П. С. та проф. Каплін М. М. (члени комісії). Кафедра на той час мала 2 відпрепарованих фізичних тіла, достатню кількість вологих препаратів, таблиць, муляжів та ін. Не дивлячись на те, що кафедра і факультет робили лише перші кроки, студенти на екзаменах показували глибокі теоретичні знання, в достатньому об`ємі володіли практичними навичками. На цю обставину звернув увагу голова комісії у своєму традиційному звіті. Екзамен проводився в формі активної співбесіди зі студентом по анатомічним препаратам. Екзаменаційний білет складався з 4-х теоретичних питань. 1993 – 1994 навчальний рік кафедра розпочала в новому морфологічному корпусі. Було обладнано 2 прекрасні секційні зали на 3 та 2 секційних столи з безтіньовими лампами, трупосховище, музей, 3 навчальні кімнати для курсу гістології, операційний блок та 2 навчальні кімнати для курсу оперативної хірургії та топографічної анатомії, 2 лекційних аудиторії, лабораторію електронної мікроскопії, гістологічну лабораторію, фотолабораторію. Коридор кафедри прикрасили портрети провідних вчених – морфологів, триптих “Анатомія – фундамент медицини”, навчальні стенди. Налагодили постачання фізичних тіл та виготовлення анатомічних навчальних і музейних препаратів. З 1994 року кафедрою завідує доктор медичних наук, професор Сікора Віталій Зіновійович. З його приходом на кафедру значно активізувалася робота всього колективу кафедри. Молоді асистенти отримали теми кандидатських дисертацій, запрацювала гістологічна лабораторія, лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія спектрального аналізу. Пошукувачі освоїли методики постановки експерименту. Для виконання наукової роботи кафедри було замовлено партію щурів. Опромінення щурів проводилось на базі Сумського обласного онкологічного диспансеру. Пошукувачі розробляли для експериментальних тварин дієти з підвищеним вмістом солей важких металів. З 1995 року розпочався навчальний процес на курсі оперативної хірургії та топографічної анатомії. Викладачами курсу стали: досвідчений анатом, учень та син провідного анатома зі світовим ім`ям Юхима Петровича Мельмана (Івано-Франківська школа) Валерій Юхимович Ільїн, лікарі-хірурги Василь Якович Пак та Валерій Васильович Швачко. На курсі запрацював операційний блок. Весною 1996 року провели перші навчальні оперативні втручання на тваринах (собаки). Для догляду за оперованими тваринами організували віварій. Студенти з великою відповідальністю віднеслись до проведення операцій на тваринах та наступним доглядом за ними. Практично всі прооперовані тварини виживали, ускладнень після операцій не спостерігалось. Новою колекцією власноручно виготовлених препаратів поповнився музей. Вхід на кафедру та коридори прикрасили художні картини, квіти.

Помилка заповнення форми. Форма була заповнена не вірно,
або ж не заповнена зовсім. Будь ласка, зверніть увагу на
повідомлення під полями введення.

Дякуємо! Ваше повідомлення успішно відправлено, незабаром ми зв’яжемося з Вами.

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]