Занурення у віртуальну та доповнену реальність людського тіла: сучасний підхід до викладання анатомії людини

Технологія віртуальної та доповненої реальності (англ. абр. VR та AR) стрімко охоплює все більше сфер життєдіяльності людини. Принципово нові можливості вона надає у вивченні анатомії людини, виступаючи потужним конкурентом вже існуючих програм, побудованих на використанні 3D зображень, які мають порівняно обмежені можливості щодо демонстрації, наприклад, просторових взаємин між різними анатомічними структурами організму людини. Крім цього, створюючи неповторний емоційний фон, VR/AR технологія робить вивчення анатомії більш захоплюючим, що дозволяє швидше та ефективніше долати складності розуміння цілого ряду традиційно непростих питань щодо будови тіла людини.

Співробітники лабораторії ULAB під керівництвом директора центру технологій електронного навчання CумДУ доцента Юрія Зубаня у співпраці з викладачами кафедри морфології розпочали проєкт по удосконаленню базової версії програми, основаної на VR технології, призначеної для вивчення анатомії людини. Кінцевий інноваційний продукт, який планується отримати, прийде на заміну традиційній технології навчання і саме з його впровадженням колектив кафедри морфології пов’язує нові перспективи розвитку методології викладання дисциплін морфологічного напрямку.