Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла Миколи Івановича Пирогова

Професор кафедри морфології Геннадій Федорович Ткач увійшов до колективу вчених з Вінницького національного університету імені М. І. Пирогова, Національного університету біоресурсів і природокористування України, інституту екогігієни і токсикології імені Л. І. Медвідя, Національного музею-садиби М.І. Пирогова, які вперше в українській історії, розробили комплекс новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла всесвітньо відомого вченого – анатома і хірурга Миколи Івановича Пирогова. Вченими був проведений комплексний, всебічний на макро-,  мікро-і ультрамікроскопічному  рівнях  аналіз  тканин  тіла  М. І.  Пирогова  та розроблено бальзамуючий  розчин і   технологію проведення ребальзамувальних робіт виключно для тіла М. І. Пирогова.