Черговий успішний захист кандидатської дисертації

Вітаємо Інну Вікторівну Хоменко, асистента кафедри морфології СумДУ з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Дисертація на тему: «Морфологічна характеристика щитоподібної залози при експериментальній дегідратації організму» захищена 25 лютого на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.601.01 у Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Робота присвячена вивченню на макро- та мікроскопічному рівнях змін структурних показників і хімічного складу щитоподібної залози щурів за умов порушень водно-сольового обміну організму та за умов реадаптації залози після дегідратаційного синдрому.

Бажаємо Інні Вікторівні нових наукових досягнень та подальшого професійного розвитку.