Вітаємо молодого вченого

Вітаємо Рябенко Тетяну Василівну, асистента кафедри морфології СумДУ, з успішним захистом дисертації за спеціальністю 222 Медицина та отриманням звання доктора філософії.
Дисертація на тему: «Морфологічні аспекти репаративного остеогенезу за умов використання протипухлинної хіміотерапії» захищена 29 вересня 2022 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Сумському державному університеті МОН України.
Робота виконана під керівництвом доцента медичних наук, професора Коренькова Олексія Володимировича в Сумському державному університеті.
Бажаємо Тетяні Василівні нових наукових досягнень та подальшого професійного розвитку!