Статті

Наукові центри кафедри морфології

 

image1У 2009 році на кафедрі створений центр колективного користування науковим обладнанням –"Центр морфологічних досліджень" (ЦМД).В активі ЦМД має високоякісне наукове обладнання та володіє багатьма методиками роботи з біологічними та фізичними зразками. Використовуючи методики, що відпрацьовані співробітниками центру, захищено багато дисертацій теоретичного та практичного профілю, опубліковано сотні робіт, зайняті призові місця на студентських конкурсах наукових робіт. Перелік обладнення, яким володіє центр включає в себе електронний і світловий мікроскопи, програму аналізу та морфометрії гістологічних і електронномікроскопічних зображень, обладнаня для отримання і контрастування ультратонких зрізів для електронної мікроскопії, атомно-абсорбційний комплекс з полуменевою та електротермічною атомізацією, обладнання для визначення тривкісних властивостей кісток скелета.

image2 Директор центру – Сікора Віталій Зіновійович, д.мед.н., проф.є відомим в Україні та поза її межами вчений – морфологом. Основний напрямок наукових досліджень проф. Сікори В.З. – морфологія кісткової тканини в нормі, при дії різноманітних екологічних та внутрішньосередовищних чинників і під час репаративного остеогенезу. Автор більш ніж 300 наукових публікацій як в Україні так і за кордоном. Є автором та співавтором 3 підручників та багатьох методичних розробок з анатомії людини. Підготував 3 кандидатів наук, є науковим керівником 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Під його керівництвом було відкрито "Центр морфологічних досліджень" та забезпечено матеріали та устаткування для його безперервної роботи.

В центрі працюють:

image3

д.мед.н., професор Погорелов М.В.

Наукові інтереси – морфологія кісткової тканини та репаративний остеогенез, атомно-абсорбційна спектрометрія, електронна мікроскопія. Має 67 друкованих робіт, 2 патента.

image4

Асистент Гордієнко О.В.

Основний напрямок роботи – атомно-абсорбційна спектрометрія.

Окрім вивчення особливостей морфогенезу кісткової тканини в центрі відпрацьовані і виконуються наступні методики:

1. Світлова мікроскопія;

2. Просвічуюча та скануюча електронна мікроскопія;

3. Морфометричні методики;

4. Атомно-абсорбційна спектрометрія біологічних об'єктів;

5. Визначення тривкісних властивостей кісток.

Більш детальну інформацію про роботу та можливості центру Ви можете отримати на офіційному сайті лабораторії:cmd.sumdu.edu.ua

Вперше в історії медичного інституту відбулась атестація наукової лабораторії за стандартами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.  На базі Центру колективного користування науковим обладнанням кафедри анатомії людини (зав. – проф. Сікора Віталій Зіновійович) створена та атестована науково-дослідна лабораторія атомно-абсорбційного аналізу (зав. – доц. Погорєлов Максим Володимирович). Атестація відбулась у сфері контролю якості та безпеки продуктів харчування, контролю стану навколишнього середовища та поза сферою державного метрологічного нагляду(фото-12) .

В лабораторії проводиться визначення вмісту елементів (15 позицій) в біологічних середовищах, грунтах та повітрі з максимальною чутливістю до 10-6 мл/г. Наукові розробки лабораторії використовують в дослідженнях більшість кафедр медичного інституту, за результатами дослідів опубліковані десятки робіт та монографія.

З отриманням свідоцтва про атестацію лабораторія має право на проведення досліджень поза межами нашого університету.

svidotctvo big