Ukrainian (UK)Russian (RU)English (UK)

Наукові публікації

Список наукових публікацій:


 1. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСТРОВОЙ  ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТИ
 2. PERSPECTIVES AND POTENTIAL IN MEDICINE OF CHITOSAN/HYDROXYAPATITE COMPOSITES AS SELF-ASSEMBLED NANO-STRUCTURAL BONE REPAIR
 3. КІЛЬКІСНИЙ МІКРОАНАЛІЗ КАЛЬЦІЙ-ФОСФОРНОГО ОБМІНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ОСТЕОТОМІЇ
 4. УЛЬТРАСТРУКТУРА КІСТКОВОГО РЕГЕНЕРАТУ В УМОВАХ ГІПЕРОСМОЛЯРНОЇ ГІПЕРГІДРАТАЦІЇ
 5. БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ В РІЗНІ ТЕРМІНИ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА
 6. МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН ТРАВМОВАНОЇ  КІСТКИ В НОРМІ ТА ПРИ ПОРУШЕННІ ВОДНО-СОЛЬОВОГО БАЛАНСУ
 7. ХІМІЧНИЙ ГОМЕОСТАЗ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ПІД ВПЛИВОМ  МОДЕЛЬОВАНОГО МІКРОЕЛЕМЕНТОЗУ
 8. МІКРОТВЕРДІСТЬ ІНТАКТНОЇ ТА ТРАВМОВАНОЇ КІСТКИ
 9. РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ  ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ ЗРІЛОГО ВІКУ В УМОВАХ  ГІПООСМОЛЯРНОЇ ГІПЕРГІДРІЇ  ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ
 10. МІНЕРАЛЬНИЙ ОБМІН ТРАВМОВАНОЇ  КІСТКИ В НОРМІ ТА ПРИ ПОРУШЕННІ ВОДНО-СОЛЬОВОГО БАЛАНСУ
 11. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЛАСТИКИ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ – СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
 12. Characterization and in vivo evaluation of chitosan-hydroxyapatite bone scaffolds made by one step coprecipitation method
 13. Chitosan–hydroxyapatite composite biomaterials made by a one step co-precipitation method: preparation, characterization and  in vivo  tests
 14. СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕКОМОРФОЛОГІЇ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА
 15. МІКРОЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ДОВГИХ ТА МІШАНИХ  КІСТОК СКЕЛЕТА В НОРМІ
 16. ОРГАНОГЕНЕЗ СЕЛЕЗЕНКИ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ КРЫС ПРИ ВВЕДЕНИИ ИМ ГИДРОКОРТИЗОНА
 17. Экспериментальное обоснование применения композитных материалов на основе хитозана и фосфатов кальция для замещения костных дефектов
 18. БІОМЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНТАКТНОЇ ТА ТРАВМОВАНОЇ КІСТКИ
 19. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ОЦІНКА РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ
 20. ГІСТОМОРФОМЕТРІЯ ТА КЛІТИННИЙ СКЛАД РЕГЕНЕРАТУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВИХ КІСТОК ЩУРІВ
 21. ГІСТОСТРУКТУРА РЕГЕНЕРАТУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ В УМОВАХ ПОРУШЕНЬ ВОДНО-СОЛЬОВОГО ОБМІНУ
 22. ВИКОРИСТАННЯ ПОРИСТИХ НАНОКОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ
 23. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВОДНО-СОАЬОВИЙ ОБМІН (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА МЕТОДИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)
 24. ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНА КАРТИНА РЕГЕНЕРАТУ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ ЩУРІВ ЗА ДІЇ ПОЗАКЛІТИННОГО ЗНЕВОДНЕННЯ
 25. СТИМУЛЯЦІЯ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ В УМОВАХ ДЕГІДРАТАЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ ОРГАНІЗМУ
 26. СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІСТКОВОГО РЕГЕНЕРАТУ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ВАЖКОГО СТУПЕНЮ
 27. МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД КІСТКИ В РІЗНІ ТЕРМІНИ РЕПАРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
 28. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА РЕПАРАТИВНИЙ ОСТЕОГЕНЕЗ