Ukrainian (UK)Russian (RU)English (UK)

Cклад кафедри

Сікора Віталій Зіновійович

Доктор медичних наук, професор

6

В 1970 закінчив Ростовський-на-Дону медичний інститут. В 1981 захистив кандидатську, а в 1992 році - докторську дисертацію за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія на тему "Рост, строение и формообразование костной системы при дегидратационных нарушениях водно-солевого обмена". Науковий напрямок - репаративна регенерація, ріст та формоутворення кісток скелета. Автор 350 наукових робіт, в тому числі 3 підручників та 6 навчальних посібників. Підготував 13 кандидатів наук, є науковим консультантом 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій.

Член вченої ради СумДУ, член фахової ради Кримського медичного університету, член редакційної ради ряду фахових журналів України, голова обласного відділення наукового товариства АГЕТ України, тричі нагороджений грамотою Міністерства науки та освіти України і почесним знаком "Відмінник освіти України", знаком Петра Могили.

 

 

 

 

 

 

Бумейстер Валентина Іванівна

завідуюча кафедри

Доктор біологічних наук, професор

У 1992 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка. Після закінчення інституту працювала старшим лаборантом кафедри нормальної анатомії медичного факультету Сумського державного університету, а з 1994 – асистент кафедри. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Закономірності морфологічних перетворень аденогіпофіза тварин в умовах іонізуючого випромінювання і солей важких металів».

У 2010 році захистила докторську дисертацію на тему: «Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах дегідратаційних порушень водно-сольового обміну» за шифром 14.03.01 – нормальна анатомія – науковий консультант д.мед.н., проф. Сікора Віталій Зіновійович. З 2011 року – професор кафедри анатомії людини.

Автор близько 200 праць, в т.ч. 1 монографії, 6 навчальних посібників.

Під її керівництвом захищена 1 і виконуються 3 кандидатські дисертації.

 

 

 

Устянський Олег Олексийович

Кандидат медичних наук, доцент

8Закінчів Полтавський медичний стоматологічний інститут в 1975 році і з цього року до 1992 року працював на кафедрі анатомії людини: аспірант, асистент, старший викладач, доцент. В 1980 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Железы твердого неба и их микроциркуляторное кровеносное русло у человека в норме и при пользовании пластиночными цельными протезами". З 1993 року доцент кафедри анатомії людини СумДУ. Автор більш ніж 50 наукових робіт, відмінник охорони здоров`я України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткач Геннадій Федорович

Доктор медичних наук, професор.

Tkach

Закінчив медичний факультет Сумського державного університету в 1999 році. З 2000 по 2003 рік навчався в аспірантурі на кафедрі анатомії людини медичного факультету СумДУ. У 2003 році захистив кандидатську дисертацію в на тему "Морфофункціональна характеристика кісткового регенерату в умовах комбінованого впливу іонізуючого опромінення та солей важких металів", а в 2012 році – докторську дисертацію за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія на тему "Адаптаційно- реадаптаційні зміни кісток скелета в умовах гіпергідратаційних порушень водно - сольового обміну організму". Автор 94 наукових публікацій та 6 методичних посібників. Голова профбюро профспілкового комітету Медичного інституту.

 

 

 

 

 

 

 

  Кореньков Олексій Володимирович

Кандидат медичних наук, асистент

Korenkov

Після закінчення Шосткінського медичного училище працював медстатистом у Шосткінському міжрайонному шкірно-венерологічному диспансері. У 2006 році закінчив Медичний інститут Сумського державного університету. Працював лікарем терапевтом у міської клінічної лікарні № 5. З 2008 по 2011 рік навчався в аспірантурі на кафедри анатомії людини Медичного інституту СумДУ. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Репаративний остеогенез в умовах техногенних мікроелементозів". Автор 18 наукових публікацій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходько Ольга Олексіївна

Кандидат медичних наук, доцент

7Закінчила медичний факультет Сумського державного університету в 1999 році. Працювала завідуючою медсестринським відділенням Сумського медичного коледжу (2000 - 2008 рр.). В 2008–2011 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі анатомії людини Медичного інституту СумДУ. Захистила дисертацію в 2011 році на тему "Морфофункціональні зміни крові в умовах техногенних мікроелементозів". Автор 13 праць. Являється відповідальною особою за міжнародні зв’язки Медичного інституту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сулім Людмила Григорівна

Старший викладач

sulim

Закінчила стоматологічний факультет Калінінського державного медичного інституту (тепер м. Тверь, Росія) в 1977році. За розподілом до 1981року працювала лікарем-стоматологом в міській лікарні №7 м. Новосибірська. 1981р. – 1983р. – лікар – стоматолог міської лікарні №4 м. Суми, з 1983р. до 1993р. працювала викладачем анатомії, фізіології та зубних хвороб в Сумському медичному училищі. З 1993року працює на кафедрі анатомії людини, старший викладач кафедри з 2000року. З 2000року до 2008року працювала заступником директора Медичного інституту по роботі з іноземними студентами. Викладає анатомію людини російською, українською, а з 2005 року і англійською мовою. Виконує наукову роботу по темі кафедри. Автор 6 статей, 36 тез, співавтор підручників та методичних розробок.

 

 

 

 

  

 

 

 

Ярмоленко Ольга Сергіївна

Кандидат медичних наук, асистент

Ярмоленко фото

Закінчила педіатрічний факультет ЛуганськогоДержавного Медичного Університету  в 1996 році. 1996 -2010р.р. -лікар отоларингологічного відділення Сумськоїміської дитячої клінічноїлікарні. 2010 – 2012 р.р.– старший лаборант кафедри анатомії людини СумДУ. З 2012р. – асистент кафедри анатомії людини. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфофункціональні зміни міокарда в умовах гіпоосмолярної гіпергідратації организму у віковому аспекті».Ярмоленко О.С. маєпонад 25 наукових праць, у тому числі, є співавтором 2-х навчальних посібників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальне та технічне забезпечення навчального процесу і наукової роботи кафедри здійснюють:

  • старший лаборант – Тараненко Світлана Іванівна
  • провідний фахівець – Понирко Аліна Олексіївна
  • лаборант Удальцов Антон Веніамінович
  • лаборант Богданова Катерина Василівна