Ukrainian (UK)Russian (RU)English (UK)

V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених

1 1

     20-21 квітня в Сумському державному університеті відбулася V Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини".

     В секції експериментальна медицина (анатомія, топографічна анатомія та оперативна хірургія, гістологія, ембріологія) взяли участь 13 студентів з Вищих медичних навчальних закладів України, які представили такі доповіді: "Вплив поліефірів на лінійні показники селезінки щурів в експерименті" (Авілова О. В., Харківський національний медичний університет); "Сучасні уявлення про реадапційні можливості піднижньощелепної слинної залози за умов впливу екзополютантів" (Білетченко В. О., Павлова М. В. Сумський державний університет); "Еволюція органа зору" (Гамерська Б. В., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького); "Влияние электромагнитного излучения на центральную нервную систему" (Ганизаде Н. Д., Харківський національний медичний університет); "Вікові особливості морфологічних показників піднижньощелепної слинної залози щурів за умов дії еколатогенних чинників" (Довбиш Н. А., Степовик К. В., Сумський державний університет); "Сравнительная характеристика почки в норме и при гидронефротических осложнениях" (Зуб К. А., Харківський національний медичний університет); "Микроскопическое строение ткани легких при экспериментальном атеросклерозе и его фитопрофилактике" (Понина С. И.,Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова); "Анатомія бронхо-осердної перетинки" (Савченко А. В.,Сумський державний університет); "Анатомічна мінливість м’язів передпліччя та кисті" (Семененко Р. В., Зеленський Ю. С., Сумський державний університет); "Анатомическая изменчивость артериального русла кисти человека" (Третьякова Е. А., Харківський національний медичний університет).

За результатами голосування були визначені переможці:

  • І місце – Семененко Р. В., Зеленський Ю. С., Сумський державний університет;
  • ІІ місце – Савченко А. В.,Сумський державний університет і Понина С. И.,Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова;
  • ІІІ місце –Третьякова Е. А.,Харківський національний медичний університет і  Гамерська Б. В., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького.

2

Вітаємо переможців та їх керівників і бажаємо подальших успіхів!